Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.

Trafikutredningsbyrån Hero

Guide till attraktiva gator.

Läs Trafikutredningsbyråns idéskrift för utformning av gatunät i nya och befintliga kvarter. Guiden samlar ett urval av exempel på goda gatumiljöer för boende och besökare. Ladda hem dokumentet.


Innovativ Parkering

TUB leder projektet Innovativ Parkering 2015-18 tillsammans med bl.a. KTH, Bonava, Riksbyggen, Stockholms Stad och Haninge kommun. Projektet demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet när Stockholm växer. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Läs mer.


Goda cykelparkeringar

Trafikanters krav på cykelparkeringars kvalitet har ökat. Läs mer om hur Trafikutredningsbyrån arbetar med cykelparkering i vår broschyr. Broschyren bygger på våra tidigare arbeten med att dimensionera och utforma cykelparkeringar tillsammans med Jernhusen, Nyköpings kommun, Akademiska Hus, Stockholms stad, Uppsala Universitet och Trafikverket.


Pedsafe trygghetsanalys

Exploateringskontoret i Stockholm har låtit Trafikutredningsbyrån göra en trygghetsanalys för Södra Värtahamnen inom Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden. En  presentation redovisar en del av resultaten. 


Uppdragsledning

TUB har koordinerat flera större forsknings- och utvecklingsprojekt, bl.a. projektet CyCity om cykelstäder och projektet Innovativ Parkering om parkerings- och mobilitetslösningar vid bostadsbyggande.

2018-12

Gott nytt år

Trafikutredningsbyrån önskar gott nytt år. Under året som gått har vi hjälpt till med gatunätsutformning för nya stadsdelar, parkeringstal och mobilitetslösningar för flera tusen nya bostäder. Vi tackar gamla och nya kunder för intressanta uppdrag.

2018-11

Trafikutredningsbyrån föreläser

Trafikutredningsbyrån presenterar resultat av samverkan med Riksbyggen, KTH, Stockholms stad, Haninge kommun och Bonava på nordens största mötesplats för trafikplanerare i Linköping i januari 2019. Titeln på föredraget är genomförande av mobilitetstjänster i Riksbyggens bostadshus Blicken.

2018-10

Europeiskt utbyte i Manchester

KTH och Trafikutredningsbyrån presenterar svenska erfarenheter av ställa krav på mobilitet snarare än på antalet parkeringar för att få bygglov. Arrangemanget äger rum på Old Trafford i Manchester i november.

2017-07

Nationell konferens om bostäder och parkering

KTH och Trafikutredningsbyrån arrangerar Sveriges första nationella konferens om bostäder, parkeringstal och mobilitetstjänster. Konferensen äger rum 11-12 september 2017. Internationella stadsbyggnadsprojekt presenteras och det blir samtal om parkering som marknad och mycket mer. Länk till  konferensinbjudan.  

2017-01

Mer parkering

Trafikutredningsbyrån har tillsammans med ett Göteborgsbaserat konsortium fått i uppdrag att demonstrera nya sätt att hantera arbetsplatsparkering. En bakgrund är de behov som finns på många platser att bygga kontor och lokaler på befintliga p-platser när företag växer. Projektet leds av IVL.

2016-01

Mobilitet för nya bostäder

Trafikutredningsbyrån leder projektet Innovativ Parkering tillsammans med KTH, Stóckholms stad och Bonava med flera. Följ projektet på wwww.innpark.se.

2015-04

Erfarenheter från Amsterdam

TUB har tillsammans med samarbetspartnern ML Advies genomfört en studie om Amsterdams mobilitetsfond. Erfarenheter från Amsterdam om parkeringspolicy och parkeringstal mm presenterades nyligen på Nordiska Parkeringskonferensen i Stockholm.

2014-09

Parkeringstal för bostäder

Trafikutredningsbyrån har med finansiering från bl.a. SLL sammanställt och analyseras parkeringstal och parkeringsnormer i Stockholms läns samtliga 26 kommuner. Rapporten syftar bl.a. till att bedöma i vilken omfattning parkeringsnormer påverkar bostadsbyggandet i regionen.

2014-02

Positive Footprint Housing

TUB bidrar med lösningar för mobilitetstjänster och parkering för bilpool i ett nytt klimatsmart bostadshus i Göteborg. Positive Footprint Housing® är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt i samarbete med bl.a. Chalmers.

2013-10

Fossilfri fordonsflotta

Näringsdepartementets utredning om en Fossilbränslefri fordonsflotta har anlitat TUB för att undersöka erfarenheter av Nottingham Workplace Parking Levy och Sydney Parking Space Levy. Avgifter på parkering vars syfte är att minska trängsel i transportsystemet och möjliggöra finansiering av bättre kollektivtrafik och cykelbanor.