Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.

Trafikutredningsbyrån Hero

Hållbara städer.

“Hur skapar man en attraktiv promenad- och cykelstad? Det var frågan som Lunds kommun anlitade TUB Trafikutredningsbyrån att svara på. Hämta inspiration från TUB Trafikutredningsbyråns idéskrift för Lund NE / Brunnshög i Lund. Ladda hem dokumentet.


Innovativ Parkering

TUB leder projektet Innovativ Parkering 2015-18 tillsammans med bl.a. KTH, Bonava, Riksbyggen, Stockholms Stad och Haninge kommun. Projektet demonstrerar och utvärderar nya lösningar för parkering och mobilitet när Stockholm växer. Syftet är att skapa attraktivare boende- och stadsmiljöer samt att sänka bygg- och boendekostnader. Läs mer.


Goda cykelparkeringar

Trafikanters krav på cykelparkeringars kvalitet har ökat. Läs mer om hur i projektet Goda Cykelparkeringar som bl.a. finansierats av Delegationen för Hållbara Städer.


Pedsafe trygghetsanalys

Exploateringskontoret i Stockholm har låtit TUB göra en trygghetsanalys för Södra Värtahamnen inom Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms största stadsutvecklings-områden. En ny presentation redovisar en del av resultaten. För mer information om hur Pedsafe kan hjälpa dig skapa hög stadslivskvalitet gå till webbsajten för Pedsafe.


Uppdragsledning

TUB har koordinerat flera större forsknings- och utvecklingsprojekt, bl.a. projektet CyCity om cykelstäder och projektet Innovativ Parkering om parkeirnings- och mobilitetslösningar vid bostadsbyggande.

2017-03

Nya jobb på Trafikutredningsbyrån

Trafikutredningsbyrån rekryterar konsulter inom stadsutveckling och trafikplanering. Välkommen med din ansökan. Läs om hur du ansöker.

2017-01

Mer parkering

Trafikutredningsbyrån har tillsammans med ett Göteborgsbaserat konsortium fått i uppdrag att demonstrera nya sätt att hantera arbetsplatsparkering. En bakgrund är de behov som finns på många platser att bygga kontor och lokaler på befintliga p-platser när företag växer. Projektet leds av IVL.

2016-12

Gott nytt år

Trafikutredningsbyrån önskar gott nytt år. Under året som gått har vi hjälpt till med gatunätsutformning för nya stadsdelar och parkeringstal och mobilitetslösningar för många hundra nya bostäder. Vi har även gjort parkeringsutredningar för några av Sveriges största handelsplatser med mera. Vi tackar gamla och nya kunder för intressanta uppdrag.

2016-01

Mobilitet för nya bostäder

Trafikutredningsbyrån leder projektet Innovativ Parkering tillsammans med KTH, Stóckholms stad och Bonava med flera. Följ projektet på wwww.innpark.se.

2015-04

Erfarenheter från Amsterdam

TUB har tillsammans med samarbetspartnern ML Advies genomfört en studie om Amsterdams mobilitetsfond. Erfarenheter från Amsterdam om parkeringspolicy och parkeringstal mm presenterades nyligen på Nordiska Parkeringskonferensen i Stockholm.

2014-09

Parkeringstal för bostäder

Trafikutredningsbyrån har med finansiering från bl.a. SLL sammanställt och analyseras parkeringstal och parkeringsnormer i Stockholms läns samtliga 26 kommuner. Rapporten syftar bl.a. till att bedöma i vilken omfattning parkeringsnormer påverkar bostadsbyggandet i regionen.

2014-02

Positive Footprint Housing

TUB bidrar med lösningar för mobilitetstjänster och parkering för bilpool i ett nytt klimatsmart bostadshus i Göteborg. Positive Footprint Housing® är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt i samarbete med bl.a. Chalmers.

2013-10

Fossilfri fordonsflotta

Näringsdepartementets utredning om en Fossilbränslefri fordonsflotta har anlitat TUB för att undersöka erfarenheter av Nottingham Workplace Parking Levy och Sydney Parking Space Levy. Avgifter på parkering vars syfte är att minska trängsel i transportsystemet och möjliggöra finansiering av bättre kollektivtrafik och cykelbanor.