Klimatanpassning

Solid kompetens: TUB har kunskapen om klimatanpassningens sanningar och myter. Till och med Vägverket, med många egna miljöexperter, har anlitat oss för att granska deras klimatstrategi.


Lokala vinnare

Mycket kan göras på nationell och internationell nivå för att snabbare utveckla ny teknik. Så mycket att det ibland glöms bort att transportsystemet också måste anpassas lokalt.

Nya drivmedel

Vi kan hjälpa dig underlätta introduktionen av nya drivmedel i din kommun eller effektivisera ditt företags transporter